Welke onderzoeken worden gedaan

Het onderzoek

Als je deelneemt aan de motion studie worden er verschillende metingen gedaan. Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen: 1x een MRI-onderzoek van de beenspieren, enkele krachtmetingen van de spieren en het invullen van twee vragenlijsten. Hieronder vind je een beschrijving van ieder van deze onderdelen.

Vragenlijsten

Om inzicht te krijgen in levensstijl en dagelijkse lichamelijke activiteit zullen twee vragenlijsten afgenomen worden. Beide vragenlijsten kun je voorafgaand aan het MRI-onderzoek invullen, dit zal ongeveer 30 min in beslag nemen. Ook zal voorafgaand aan deelname een screening gedaan worden of er geen redenen zijn die deelname aan het MRI onderzoek of de krachtmetingen uitsluiten.

MRI-onderzoek

Nadat de vragenlijsten ingevuld zijn zal als eerste een MRI onderzoek plaats vinden. Voor het onderzoek wordt de deelnemer met de benen liggend op de rug in de MRI scanner gepositioneerd. Om de signalen van de MRI scanner op te vangen zijn zogenaamde RF-spoelen nodig. Twee van deze spoelen worden op het lichaam geplaatst, een op de onderbenen en een op de bovenbenen. De benen en voeten worden geïmmobiliseerd met een knie en voet steun om beweging van de benen en voeten te voorkomen. Het MRI onderzoek duurt maximaal 1 uur.

De positie van de deelnemer in de scanner

Het MRI onderzoek bestaat uit 3 delen. Eerst worden er enkele snelle opnames gemaakt om de uiteindelijke opnames op in te plannen. Dit inplannen duurt ongeveer 2-3 minuten.. Nadat alles ingesteld is volgt de eerste scan die als doel heeft de spieranatomie in beeld te brengen. Deze opname word gemaakt in 6 delen en stelt ons in staat de individuele spieren in een later stadium te selecteren. Ook is het met deze scan mogelijk om het exacte vet percentage in iedere spier te meten (water fat imaging). Vervolgens worden beide benen nogmaals in beeld gebracht, maar ditmaal met technieken waarmee we ontstekingen in de spier, de spiermicrostructuur en de spierarchitectuur in kaart brengen (Diffusion weigthed maging en T2-mapping).

De MRI scans die uitgevoerd gaan worden

Krachtmeting

Na het MRI onderzoek zal er een afspraak gemaakt worden voor een spierkrachtmeting van het rechter bovenbeen. De krachtmeting bestaat uit twee delen, een isometrische en een isokinetische krachtmeting, en zal ongeveer 30 min duren. De krachtmetingen worden uitgevoed in het kinderbewegingscentrum in het WKZ.

Iso-metrische en iso-kenetische kracht metingen

De isometrische krachtmeting heeft als doel de spierkracht te meten zonder dat de spier van lengte veranderd. Hierbij wordt de maximale strek- en buigkracht van de beenspieren gemeten terwijl de knie 90 graden gebogen blijft (de kniehoek verandert dus niet van positie). In tegenstelling tot de isometrische krachmeting, heeft de isokinetische krachtmeting als doel de spierkracht te meten terwijl het kniegewricht beweegt. Hierbij wordt de maximale spierkracht gemeten terwijl het been met constante snelheid gestrekt en gebogen wordt.